آلبوم

اخبار

 • "سامانه شفافیت" مساوی با تمام جزییات گردش مالی املاک و اموال وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  "سامانه شفافیت" مساوی با تمام جزییات گردش مالی املاک و اموال وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  "سامانه شفافیت" مساوی با تمام جزییات گردش مالی املاک و اموال وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  با راه‌اندازی "سامانه شفافیت" تمام جزییات گردش مالی املاک و اموال وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترس عموم قرار می گیرد.
 • دغدغه ها ودرخواست های بازنشستگان در حوزه بیمه تکمیلی درمان وسایر امور رفاهی
  دغدغه ها ودرخواست های بازنشستگان در حوزه بیمه تکمیلی درمان وسایر امور رفاهی
  دغدغه ها ودرخواست های بازنشستگان در حوزه بیمه تکمیلی درمان وسایر امور رفاهی
  در این جلسه آقای رجبلو مدیرصندوق در استان ضمن عرض خوش آمد گویی وخیرمقدم به میهمانان وتشکر از حضور آنها در استان ، دغدغه ها ودرخواست های بازنشستگان در حوزه بیمه تکمیلی درمان وسایر امور رفاهی را بیان نمودند
 • برگزاری جلسه مدیر استان قزوین با روسایی کانونها به مناسبت 25 ذی الحجه
  برگزاری جلسه مدیر استان قزوین با روسایی کانونها به مناسبت 25 ذی الحجه
  برگزاری جلسه مدیر استان قزوین با روسایی کانونها به مناسبت 25 ذی الحجه
  مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان قزوین به مناسبت 25 ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان با روسای محترم کانونهای استان در خانه امید جلسه برگزار نموده اند
 • مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباطی با بازنشستگان و مخاطبان از طریق صفحه صندوق بازنشستگی کشوری در اینستاگرام، به سوالات مطرح شده پیرامون تسهیلات خرید سهام "صندوق مدیریت ثروت" پاسخ داد.
  مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباطی با بازنشستگان و مخاطبان از طریق صفحه صندوق بازنشستگی کشوری در اینستاگرام، به سوالات مطرح شده پیرامون تسهیلات خرید سهام "صندوق مدیریت ثروت" پاسخ داد.
  مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباطی با بازنشستگان و مخاطبان از طریق صفحه صندوق بازنشستگی کشوری در اینستاگرام، به سوالات مطرح شده پیرامون تسهیلات خرید سهام "صندوق مدیریت ثروت" پاسخ داد.
  مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباطی با بازنشستگان و مخاطبان از طریق صفحه صندوق بازنشستگی کشوری در اینستاگرام، به سوالات مطرح شده پیرامون تسهیلات خرید سهام "صندوق مدیریت ثروت" پاسخ داد.
Loading