کانون آموزش وپرورش استان قزوین  در سال 74  تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1-محمدحسین شفائی رئیس هیئت مدیره

2-میرعبدالصمد مرتضوی نایب رئیس

3-حبیب اله بهشتی خزانه دار

4-محمدعلی افروز عضو اصلی

5- پری حنیفه ها عضو اصلی

6-مجید فرهیدی نیا بازرس

7-مسعود پیلچی بازرس

تعداد بازنشستگان عضو این کانون  6284 نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

 آدرس : قزوین -خ پادگان -ک اردیبهشت   تلفن 0283353020